Historie en bestuur

Het idee voor de stichting “Het Raakt U” is ontstaan op 25 mei 2007, tijdens de organisatie van de feestweek in verband met het 25-jarige bestaan en de opening van de vernieuwde huisvesting van OPD de Pompon te Bergen op Zoom.

 

Door Kees Ploeg, Raymond Martens, Tanja van der Steen, Arjan de Jong en medewerkers van de Pompon is invulling gegeven aan die feestweek. Terugkijkend bleek het een heel geslaagde week te zijn, een week, die zeker voor herhaling vatbaar zou moeten zijn.

 

Kees Ploeg heeft in het voorjaar van 2008 het initiatief genomen om samen met Raymond Martens, Arnold van der Steen, Arjan de Jong en Cees Menger een stichting op te richten. Na een grondige voorbereiding is uiteindelijk op 11 juni 2008 de Stichting “Het Raakt U” opgericht bij Notariskantoor Cornelissens De Vos De Rooij & Jongenelen te Fijnaart.

 

In 2013 is het 5 jarig bestaan gevierd, waarbij ruim 500 kinderen uit de doelgroep hebben genoten van een zeer geslaagde fundag. Dit is gevierd op het Gertrudis College, waarbij 200 scholieren, in het kader van de maatschappelijke stage, hun medewerking hebben verleend.

 

Na toetreding van Carlo Tempelaars in 2012, uittreding van Raymond Martens in 2013, uittreden van Kees Ploeg, het intreden van Renate Stam en Fred de Visser in 2015 en het intreden van Jasper De Jong in 2022 heeft het bestuur sinds januari 2022 de volgende samenstelling:

 

Fred de Visser (voorzitter)

 

Arjan de Jong (secretaris)

 

Arnold van der Steen (penningmeester)

 

Carlo Tempelaars (lid)

 

Renate Stam (lid)

 

Jasper De Jong (lid)

Stichting Het Raakt U

Koos Veraartstraat 10

4652 AT Steenbergen (nb)

E-mail: info@hetraaktu.nl

Gun jij kinderen met een beperking ook een beter leven? Deel ons dan!