Ons doel

Stichting “Het Raakt U” is in 2008 ontstaan. Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor kinderen en jong volwassenen in West-Brabant (regio Bergen op Zoom tot en met Tilburg) met een beperking, om zodoende de leefkwaliteit te verbeteren. De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet middels de reguliere budgetten te bekostigen zijn. Denk hierbij aan Wlz en Wmo. Door de overheidsbezuinigingen heeft het belang van onze doelstelling alleen maar aan kracht gewonnen. Kortom onze financiële steun is pure noodzaak.

 

Statuten

 

Stichting Het Raakt U heeft het volgende als doel gesteld en dit in de statuten opgenomen: “Het ter beschikking stellen van financiële middelen of middelen in natura, voor zover deze niet uit de reguliere budgetten beschikbaar gesteld kunnen worden, bestemd voor de bevordering van de leefkwaliteit van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Stichting Het Raakt U

Koos Veraartstraat 10

4652 AT Steenbergen (nb)

E-mail: info@hetraaktu.nl

Gun jij kinderen met een beperking ook een beter leven? Deel ons dan!