Anbi

Stichting Het Raakt U staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als zodanig erkend. Hieronder treft u enkele gegevens aan, welke onze stichting verplicht is te publiceren:

 

Naam : Stichting Het Raakt U

 

RSIN : 819586894 (KvK nr. 20142015)

 

Contactgegevens : Koos Veraartstraat 10, 4652 AT, Steenbergen (NB). E mail: info@hetraaktu.nl. 

Samenstelling bestuur : Fred de Visser (voorzitter), Arjan de Jong (secretaris), Arnold van der Steen (penningmeester), Carlo Tempelaars (lid), Renate Stam (lid), Jasper De Jong (Lid)

 

Beleidsplan : De Stichting heeft niet specifiek een beleidsplan. In al haar handelingen streeft zij het statutaire doel na.

 

Elk jaar wordt een jaarplanning gemaakt, met daarin de te organiseren activiteiten, welke vooraf zijn getoetst aan het statutaire doel.

 

Beloningsbeleid : De stichting heeft als beloningsbeleid dat er op geen enkele wijze sprake kan zijn van beloning van bestuurders.

 

Reiskosten van bestuursleden worden evenmin vergoed. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.


Doelstelling : Het financieren en organiseren van activiteiten voor kinderen met een beperking/handicap, om zodoende de leefkwaliteit te verbeteren.

 

Nadrukkelijk richt de stichting zich op activiteiten die niet vanuit de reguliere budgetten of subsidies betaald kunnen worden

 

(AWBZ, zorgverzekeraars en WMO). Stichting Het Raakt U richt zich op kinderen in de regio Zuidwest Brabant.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten : De uitgeoefende activiteiten kunt u teruglezen op de website en in de gearchiveerde nieuwsbrieven.

 

Financiële verantwoording : In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat donaties worden ontvangen uit “de club van 100” (donateurs welke jaarlijks € 100,- of meer doneren) en eenmalige donaties van bedrijven, (goede doelen-) instellingen of particulieren. De ontvangsten worden uitsluitend aangewend voor het organiseren van activiteiten, bestemd voor de doelgroep van de stichting, passend binnen haar doelstelling. Voor belangstellenden zijn jaarverslagen en begrotingen op aanvraag ter inzage beschikbaar. Indien u hier belangstelling voor heeft, verzoeken wij een mail te sturen naar: info@hetraaktu.nl.

 

IBAN: NL73RABO0106782258

t.n.v Stichting Het Raakt U

Stichting Het Raakt U

Koos Veraartstraat 10

4652 AT Steenbergen (nb)

E-mail: info@hetraaktu.nl

Gun jij kinderen met een beperking ook een beter leven? Deel ons dan!